По-русски|Eesti keeles|In English
Карманный русско-эстонский и эстонско-русский словарь / Вескимяги Э., Пярн Х., Симм Л. — Книжный магазин «Крипта»
Кюйтри 7,  Тарту     Тел.:  +372 7 40 28 40     Э-почта:  info@kripta.ee
Поиск по книгам:
 
Новинки|Каталог|Списки|Контакт  
Раздел: ЯзыкиЭстонский
Вескимяги Э., Пярн Х., Симм Л.
Карманный русско-эстонский и эстонско-русский словарь
Koolibri (Таллинн, 2004)
574 стр.; ISBN 9985-0-1473-1
105 EEK

Sõnastik koosneb vene-eesti ja eesti-vene osast ning on mõeldud abiks nii eesti kui vene keele õppijaile. Sõnastiku väikese mahu tõttu (ligi 6000 sõna kummastki keelest) on sellesse võetud tänapäeva vene ja eesti keeles kõige enam kasutatav sõnavara. Vananenud ja madalkeelsed sõnad ning terminid sõnastikus peaaegu puuduvad. Sisse pole võetud ka üldtuntud võõrsõnu, mille tõlge ei tekita raskusi, nende kergesti tõlgitavaid tuletisi ja liitsõnu, mille tõlked moodustuvad osiste tõlgetest.

Sõnade ja nende eri tähenduste juurde on toodud võimalikult rohkem kasutusnäiteid ja sulgudes antud lühiseletusi.

Sõnastikku on võetud piiratud hulgal püsiühendeid ja kõnekäändusid.

Kumbki sõnastikuosa sisaldab üksnes kõige hädavajalikumat grammatilist informatsiooni. Eesti käändsõnadele on eesti-vene osas lisatud omastava, osastava ja sisseütleva käände lõpud.

 
  © Крипта, 2004—2021     Кюйтри 7,  Тарту     Тел.:  +372 7 40 28 40     Э-почта:  info@kripta.ee